Työsuojelutoimikunta kiittää

Työsuojelutoimikunta kiittää OnSteelin henkilökuntaa menestyksekkäästä kuluneesta vuodesta työsuojelun osalta. Vuonna 2016 tapahtui kaksi työtapaturmaa, mutta kummastakaan ei aiheutunut sairaspoissaoloja.Sairaslomien suhde tehtyihin työtunteihin oli 2,48%, mikä on erinomainen tulos verrattuna alan keskiarvoon joka on 5%.

Tästä voimme kiittää aktiivista henkilökuntaa, henkilöstön työkyvyn ylläpito-ohjelmaa sekä LähiTapiolan tarjoamaa kokonaisvaltaista työkykyvakuutusta.